top of page

棋間限定12月31日通宵營業



12月31日除夕,棋間通宵營業

各位棋友想開棋?棋間幫到你!

網上商店: http://bit.ly/boardgames-shop 產品預留及查詢︰電話:35638462 Whatsapp:53935367 #2019除夕 #通宵營業 #超娘口號 #派對遊戲 #桌遊試玩 #桌遊現貨 #中文桌遊 #香港桌遊店 #棋間限定 ====================

棋間限定桌上遊戲專門店

網上商店: http://bit.ly/boardgames-shop Carosell: http://bit.ly/BoardGamesOrder Facebook page: http://www.facebook.com/allonboardhk Homepage: http://bit.ly/allonboardhk Instragram: https://www.instagram.com/allonboardshop/ YouTube Channel: http://bit.ly/boardgamevideo 地址:油麻地上海街393號太極軒393二樓(大堂按2字)

訂座及查詢︰電話:35638462 Whatsapp:53935367

bottom of page