top of page

[日本桌遊介紹] 希臘列國志 - Improvement of the Polis


德式跑分策略類桌遊玩擲骰,除左經典嘅勃根地城堡外,依隻少有咁大盒原來係日本Game嘅Improvement of the Polis黎講,無論機制玩法策略度以及玩家互動方面都設計得十分不錯,再加上可能係日本桌遊關係嘅強勁美術加持下,好Game唔講得,但一定算得上勁好玩......

就算唔好玩淨係望住雅典娜都值回票價!

詳細玩法及介紹: Check

希臘列國志 - Improvement of the Polis 玩家人數: 2 - 4人 策略度: 中 遊戲機制: 同時行動選擇, 輪抽 遊戲主題: 希臘城邦發展 遊玩時間: 45 - 60分鐘 語言版本: 英文+日文

查詢及訂座電話 (電話/Whatsapp): 53935367 立即網上購買: https://shop.price.com.hk/allonboardhk/

#ImprovementofthePolis #希臘列國志 #有囡囡先加分 #德式桌遊 #桌遊試玩 #桌遊現貨 #栢龍玩具 #Asobition #日本桌遊 #boardgameshk #策略遊戲 #香港桌遊店 #棋間限定 ======================= 棋間限定桌上遊戲專門店 網上商店: http://bit.ly/boardgames-shop

Homepage: https://allonboardhk.com/ Facebook page: http://www.facebook.com/allonboardhk Instragram: https://www.instagram.com/allonboardshop/ YouTube Channel: http://bit.ly/boardgamevideo 地址: 油麻地上海街393號二樓全層(大堂按2字)

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • YouTube Channel
  • All On Board HK Facebook Page
bottom of page